Algemene voorwaarden

Verhuurbedrijf de Zeemeermin (v.o.f.) en V.O.F. Kamphuis-Lievense d.d. 01-11-2019

Algemene Voorwaarden Verhuurbedrijf de Zeemeermin en V.O.F. Kamphuis-Lievense

1. Boekingen

Verhuurbedrijf de Zeemeermin neemt alleen boekingen in behandeling van personen vanaf 18 jaar. De huurder dient 18 jaar of ouder te zijn en bij het verblijf aanwezig te zijn. Verhuurbedrijf de Zeemeermin behoudt zich het recht voor om te allen tijde – zonder opgaaf van redenen – een boeking te weigeren. Verhuurbedrijf de Zeemeermin zal de boeking binnen 10 dagen na ontvangst digitaal aan u bevestigen en factureren. Mocht u geen e-mailadres hebben dan ontvangt u per post een bevestiging, tevens factuur. De bevestiging/ factuur dient u direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele of beweerde onjuistheden dienen altijd schriftelijk kenbaar gemaakt te worden, uiterlijk 10 dagen na datum van de bevestiging/ factuur en vóór aanvang van het verblijf. Bent u binnen 10 dagen na de boeking niet in het bezit van een bevestiging/ factuur, dan dient u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met het kantoor waar u geboekt heeft.

2. Boeken op lange termijn

Wilt u een accommodatie boeken in een periode waarvoor de huursommen nog niet bekend zijn, dan verrichten wij een voorreservering voor u. U ontvangt binnen enkele dagen de bevestiging van uw voorreservering. Een voorreservering is voor beide partijen geheel vrijblijvend. Uw voorreservering wordt een definitieve boeking op het moment dat u de factuur van de boeking ontvangt. U kunt kosteloos annuleren tot uiterlijk 14 werkdagen na dagtekening van de factuur. 

3. Boekingen van groepen

Boekingen voor onder andere verenigingen, scholen en stichtingen kunt u verrichten via ons telefoonnummer 06-51616889. Er kunnen speciale voorwaarden worden gesteld aan onder andere de begeleiding. Doel en omvang van de groep kunnen in bepaalde gevallen er toe leiden dat een groep niet wordt geaccepteerd. Ook heeft Verhuurbedrijf de Zeemeermin de mogelijkheid een borg te vragen. 

4. Prijs

De prijzen in de brochure en op www.zeemeerminzoutelande.nl zijn niet bindend. Verhuurbedrijf de Zeemeermin behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen en/ of een toeslag in rekening te brengen, bijvoorbeeld ten gevolge van (maar niet beperkt tot) een wijziging van de energieprijzen. Gedurende de looptijd van de brochure behoudt Verhuurbedrijf de Zeemeermin zich het recht voor om de kortingsregelingen te wijzigen. Bij boeking wordt u in kennis gesteld van de dan geldende prijs. De op de bevestiging/ factuur vermelde prijs is bindend. Van prijskortingen en/ of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bevestiging/factuur door Verhuurbedrijf de Zeemeermin is verzonden. 

5. Accommodatie-informatie

Bij de huurprijs van elke accommodatie is inbegrepen:

 • BTW volgens de richtlijnen van de BTW administratie van Nederland;
 • Toegang tot de parkeerplaats, speeltuin en klimparcours;
 • Gas en elektriciteit;
 • Waterverbruik.

Verhuurbedrijf de Zeemeermin behoudt zich het recht voor om in geval van bijzondere acties (bepaalde) bijkomende onderdelen uit te sluiten.

Niet inbegrepen zijn onder andere:

 • Bedlinnen en handdoeken pakketten (artikel 6a);
 • Toeristenbelasting en heffingen (artikel 6b);
 • Kinderbedje en kinderstoel (artikel 7);
 • De (eind)schoonmaak. Voor vertrek geldt:
  • Vaatwasser leeg en schoon;
  • Bedden afhalen en eventueel gehuurd beddengoed en handdoeken verzamelen;
  • Afval in vuilniszakken doen en in container deponeren.

6a. Bedlinnen pakketten

De prijzen van de accommodatie zijn exclusief de optioneel te huren bedlinnen en/of handdoeken pakketten. De bedlinnen pakketten worden additioneel in rekening gebracht à € 8,00 per persoon en de handdoeken pakketten à € 5,00 per persoon. 

6b. Toeristenbelasting en heffingen

De prijzen van accommodatie zijn exclusief toeristenbelasting en heffingen. De hoogte hiervan is afhankelijk van de gemeente Veere. Voor de vaststelling van het aantal personen per boekingsperiode geldt het maximum aantal personen dat ten minste één nacht in de accommodatie verblijft. Latere aankomst van personen leidt enkel tot restitutie van toeristenbelasting en heffingen, indien dit bij aankomst van de hoofdboeker al aangegeven wordt bij de receptie. De later arriverende personen melden zich bij hun aankomst bij de receptie. Eerder vertrek van personen leidt enkel tot restitutie van toeristenbelasting en heffingen wanneer zij zich bij vertrek melden bij de receptie.

7. Kinderbedje en kinderstoel

Een kinderbedje en kinderstoel kunnen indien gewenst gehuurd worden à € 10,00 per verblijf. Beddengoed dient u hiervoor in verband met de gestelde veiligheidsvoorschriften zelf mee te nemen. 

8. Huisdieren

Het meenemen van uw huisdier is enkel toegestaan in appartement 1 op de begane grond (maximaal 2 huisdieren), omdat dit extra schoonmaak met zich meebrengt, berekenen wij per huisdier € 5,00 per nacht. Bij boeking en bij aankomst in het park moeten de huisdieren aangemeld worden. Huisdieren zijn niet toegestaan in de centrale voorzieningen. Uw huisdier dient vrij te zijn van ongedierte. Buiten uw accommodatie is het verplicht uw hond aangelijnd te houden.

9. Betalingen

 1. Na uw boeking en bevestiging dient u binnen 14 dagen een aanbetaling te doen van 50% van het gehele boekingsbedrag. De overige 50% dient 14 dagen voor aanvang van het verblijf in het bezit te zijn van Verhuurbedrijf de Zeemeermin.
 2. Na uw boeking en bevestiging dient u binnen 14 dagen een aanbetaling te doen van 50% van het gehele boekingsbedrag. De overige 50% dient 14 dagen voor aanvang van het verblijf in het bezit te zijn van Verhuurbedrijf de Zeemeermin.
 3. Bij niet-tijdige of onvolledige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u in verzuim en is Verhuurbedrijf de Zeemeermin gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden door middel van een schrijven aan u. U bent aansprakelijk voor alle schade die Verhuurbedrijf de Zeemeermin als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die Verhuurbedrijf de Zeemeermin in verband met uw boeking en de ontbinding heeft moeten maken. In ieder geval bent u een ontbindingsvergoeding verschuldigd van 50% van de huursom bij ontbinding meer dan 12 weken vóór de geplande aanvangsdatum van het verblijf en gelijk aan de totale huursom bij ontbinding binnen 12 weken vóór aanvang van het verblijf. Reeds betaalde gelden zullen worden verrekend met de te betalen ontbindingsvergoeding en de eventueel verschuldigde vergoeding van overige schade. Indien nog niets betaald is, worden bovengenoemde bedragen in rekening gebracht. De (aan)betaling van het bepaalde onder a, b en c dient uiterlijk binnen 14 dagen na datum van de factuur in het bezit te zijn van Verhuurbedrijf de Zeemeermin.

10. Wijzigingskosten

Indien u, na de totstandkoming van de boeking, wijzigingen in de boeking wenst aan te brengen, is Verhuurbedrijf de Zeemeermin niet verplicht daaraan te voldoen. Het is ter vrije keuze van Verhuurbedrijf de Zeemeermin of, en in hoeverre, die wijzigingen worden geaccepteerd. Voor elke wijziging tot maximaal 2 weken vóór aankomst in verband met een reeds gedane boeking rekenen wij u € 49,50 wijzigingskosten aan. Deze kosten worden niet berekend indien u bijboekt of wijzigt naar een duurdere accommodatie. In beginsel kunnen wijzigingen binnen 2 weken vóór aankomst niet worden toegestaan. Bij een wijziging naar een goedkopere periode of accommodatie of (een gedeeltelijke) annulering binnen een periode van 2 weken vóór aanvang van het verblijf, bent u de volledige oorspronkelijke huursom verschuldigd. Indien u na de totstandkoming van de boeking van meer dan één accommodatie het aantal geboekte accommodaties wilt verminderen, gelden de annuleringsbepalingen zoals vermeld onder 11.

11. Annuleringen

Bij annulering zijn de volgende bepalingen van toepassing:

 1. Bij annulering meer dan 12 weken vóór aanvang van het verblijf is 50% van de huursom verschuldigd.
 2. Bij annulering binnen 12 weken vóór aanvang van het verblijf is de volledige huursom verschuldigd en vindt geen restitutie plaats.
 3. Bij voortijdige beëindiging van het verblijf, is het totaalbedrag van de boeking verschuldigd. De betaling van het bepaalde onder a, b en c dient uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum in het bezit te zijn van Verhuurbedrijf de Zeemeermin.

12. Aankomst en vertrek

 1. Aankomstprocedure: bij aankomst kunt u zich melden bij de receptie van Restaurant Bram. U kunt in principe vanaf 16.00 uur in de accommodatie. Door overmacht of extreme drukte is Verhuurbedrijf de Zeemeermin gerechtigd de check in tijd te verruimen. Wanneer de accommodatie reeds klaar is bij aankomst mag u ook eerder in de accommodatie, dit kunnen wij echter nooit op voorhand toezeggen.
 2. Op de dag van vertrek dient u de accommodatie vóór 10.00 uur te verlaten, dit in verband met de schoonmaak van de accommodatie. Op verzoek zou het mogelijk kunnen zijn gebruik te maken van een late check-out. Dit kan tegen een betaling a € 15,00 en u kunt dat tot 12:00 uur in de accommodatie verblijven. 

13. (Huishoudelijk) Reglement

 • Teneinde het verblijf in en om onze accommodaties voor alle gasten zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, dienen alle gasten zich redelijk en billijk te gedragen. Wanneer dit niet het geval is kan verwijdering van uit de accommodatie het gevolg zijn zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt. Verhuurbedrijf de Zeemeermin behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van de (centrale) faciliteiten in de parken.
 • Wij maken u er tevens op attent dat het mogelijk is dat tijdens uw verblijf onderhoudswerkzaamheden in en rond de accommodatie worden uitgevoerd zonder dat u recht heeft op enige vergoeding.
 • Verhuurder mag de accommodatie op alle redelijke tijdstippen bezichtigen en/of inspecteren.
 • De accommodatie mag enkel en alleen als vakantieverblijf gebruiken en met name daarin geen beroep of bedrijf uit te oefenen.
 • De huurder mag de accommodatie niet aan derden onderverhuren en/of in bruikleen afstaan.
 • Het is niet toegestaan luide muziek, lawaai of anderszins geluidsoverlast te produceren tussen 20:00 uur een 8:00 uur.
 • Bij verlies of diefstal van sleutels en/of de tag van de slagboom worden vervangingskosten in rekening gebracht.

14. Spelen

Kinderen onder de 12 jaar mogen zich zonder begeleiding van een volwassene niet in de speeltuin en /of klimparcours bevinden. Ouders en/of begeleiders moeten ervoor zorgen dat kinderen de veiligheid voor zichzelf en anderen in acht houden en geen overmatig lawaai maken. Er dient altijd een volwassene in de directe nabijheid te zijn.

15. Overmacht

Overmacht van de zijde van Verhuurbedrijf de Zeemeermin bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van Verhuurbedrijf de Zeemeermin daaronder begrepen oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen, natuurrampen, epidemieën, pandemieën  en andere storingen of gebeurtenissen.

16. Aansprakelijkheid

 1. Verhuurbedrijf de Zeemeermin aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:
  - diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in een van onze accommodaties;
  - het onklaar raken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen in en rond de accommodatie.
 2. De huurder en degene die hem of haar vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/ of schade die voor Verhuurbedrijf de Zeemeermin en/of enige derde ontstaat als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf of van derden die zich door hun toedoen in en rond de accommodatie bevinden alsmede voor alle schade die veroorzaakt is door een dier en/of zaak die zij onder zich hebben.
 3. Bij onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van de accommodatie kunnen aanvullende (schoonmaak) kosten worden doorberekend.

17. Klachten

Ondanks alle zorgvuldigheid van Verhuurbedrijf de Zeemeermin kan het voorkomen dat u een gerechtvaardigde klacht heeft. Deze klacht dient u ter plaatse en direct aan de verhuurder voor te leggen om de verhuurder in de gelegenheid te stellen e.e.a. onmiddellijk op te lossen. Mocht de klacht niet naar tevreden zijn opgelost, dan heeft u tot uiterlijk 1 maand na vertrek de tijd om uw klacht schriftelijk te richten aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

18. Dagbezoekers

Indien u bezoekers wenst te ontvangen, dient u dit vooraf te melden bij de receptie van restaurant Bram. Deze dagbezoekers kunnen in verband met de capaciteit geen gebruik maken van onze privé parkeerplaats. Per accommodatie zijn niet meer dan 4 dagbezoekers per dag toegestaan. 

19. Foto’s en video’s

Indien hetzij een gast of degene die hem of haar vergezelt of zich door zijn of haar toedoen in het park bevindt, hetzij een dagbezoeker toevallig op een foto en/of een video staat die (op)genomen werd voor afbeelding in een Verhuurbedrijf de Zeemeermin-publicatie en/of voor weergave op een internetsite van Verhuurbedrijf de Zeemeermin, wordt diens instemming met het gebruik van de foto en/of video in de publicatie en/of de internetsite vermoed, zelfs indien hij/zij op de foto en/of video herkenbaar is. Aan de beelden in de brochure en op www.zeemeerminzoutelande.nl kunnen geen rechten worden ontleend.

20. Verzekering

Het is raadzaam een externe reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten indien u een accommodatie boekt.

21. Algemeen

Bij uw boeking is uw contractpartij Verhuurbedrijf de Zeemeermin (v.o.f.) dan wel V.O.F. Kamphuis-Lievense. Overal waar in deze voorwaarden gesproken wordt over Verhuurbedrijf de Zeemeermin wordt ook gedoeld op V.O.F. Kamphuis-Lievense.

Op uw boeking is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen, direct of indirect gedaan bij Verhuurbedrijf de Zeemeermin. Op de inhoud van de (digitale) publicaties van Verhuurbedrijf de Zeemeermin zijn wijzigingen voorbehouden. De digitale versie van de Algemene Voorwaarden van Verhuurbedrijf de Zeemeermin (te vinden op www.zeemeerminzoutelande.nl) is leidend. Indien de digitale versie van de Algemene Voorwaarden derhalve verschilt van de gedrukte versie, heeft de digitale versie voorrang. Kennelijke (digitale) drukfouten binden Verhuurbedrijf de Zeemeermin niet. Hiermee vervallen de voorgaande (digitale) publicaties.